Benvolguts/des companys/es

Per acord de Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 16/11/2018 , es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA pel proper dia 21 de desembre de 2018, a les 10 h, en única convocatòria, a la sala d’actes del Col.legi, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària del mes de juny.
  2. Aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici 2018
  3. Torn obert de paraules

Julio J. Naveira Manteiga
Degà