El Col·legi d’Advocats de Mataró celebra el dia de la Justícia Gratuïta amb 6.492 ciutadans atesos pel Servei d’Orientació Jurídica el 2017

  • Amb 223 advocats inscrits al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut, el Col·legi d’Advocats de Mataró ha atès 3977 designes de totes les especialitats i 2515 assistències a detinguts/imputats i víctimes de violència.
  • Durant la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta, s’ha llegit un manifest en el que els advocats de Mataró s’han posicionat sobre la millora i dignificació de la justícia gratuïta i dels professionals que la presten.

 

Mataró, 12 de juliol de 2018.- L’advocacia de Mataró ha celebrat avui, 12 de juliol, el Dia de la Justícia Gratuïta amb diverses activitats al Col·legi d’Advocats.

Durant tot el matí, a les instal·lacions dels Jutjats de Mataró diversos lletrats han informat als ciutadans interessats sobre el Torn d’Ofici, el Servei d’Orientació Jurídica i el Servei de Mediació, serveis que presta el Col·legi als més de 300.000 habitants del Partit Judicial de Mataró.

L’assistència jurídica gratuïta és l’instrument més eficaç per a garantir el dret de defensa dels ciutadans carents de recursos econòmics, constituint la principal garantia per a la tutela judicial efectiva.

Al Col·legi d’Advocats de Mataró, durant el 2017, s’han fet 1413 consultes al Servei d’Orientació Jurídica (S.O.J).

Quant a la sol·licitud de lletrats de Torn d’Ofici, al 2017 s’han fet 3977 designes de totes les especialitats (civil, penal, matrimonial, d’estrangeria, laboral, contenciós i violència de gènere) i s’han fet 2515 assistències a detinguts/imputats i víctimes de violència de gènere. El Torn d’Ofici ha estat atès per 223 advocats.

El Servei de Mediació del Col·legi (SOM) ha tingut 271 consultes o sessions informatives requerides pels ciutadans, cada vegada més conscients dels avantatges de la mediació com a sistema de gestió i/o resolució de conflictes sense confrontació judicial.

Al Col·legi d’Advocats de Mataró hi ha hagut, durant el 2017, 37 advocats que han prestat el seu servei al SOJ.

Així mateix hi ha hagut 23 lletrats registrats com a mediadors familiars, així com 20 lletrats com a mediadors en temes civils i 12 lletrats inscrits al SOM, figurant tots ells com a mediadors en actiu registrats al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Lectura del Manifest

Durant el matí de la celebració el Dia de la Justícia Gratuïta, el lletrat Sr. Joan Anguita i Ortega, president de la Comissió del Torn d’Ofici del Col·legi d’Advocats de Mataró ha llegit un manifest per reivindicar la millora i dignificació de la justícia gratuïta i dels professionals que la presten, a través de reformes, a fi de proporcionar estabilitat, claredat i suficiència de mitjans; que es concretin mesures que garanteixin el cobrament dels honoraris quan es porti a efecte una actuació professional, adequant els barems al cost dels serveis realitzats i regulin la seva actualització al cost de la vida; que es disposi la formació i especialització dels professionals amb càrrec a fons públics; que s’estableixin que el servei ha de tenir com a garantia de proximitat i facilitat d’accés al seu lletrat per part del beneficiari de la justícia gratuïta i així poder tenir un major i millor control deontològic. Que es millori l’extensió de llurs serveis a sectors de població en situació de marginalitat o de risc d’exclusió, sentint-nos orgullosos dels companys i professionals que col·laboren a pal·liar la crisi humanitària en què es troben milers de persones que es veuen abocades a processos migratoris sense que se’ls hagi donat cap mena de solució ni digna, ni el que és més trist, ni tan sols humanitària.

Reconeixement per la seva tasca al Torn d’Ofici

Durant les activitats que s’han fet durant el matí d’avui, el Col·legi ha lliurat el reconeixement que ha fet el Consell General de l’Advocacia Espanyola al Sr. Joan Serra i Abellán per la tasca desenvolupada com advocat del Torn d’Ofici, membre de la Comissió del Torn d’Ofici i Assistència al detingut d’aquest Col·legi, així com a la dedicació esmerçada, de manera exemplar, al Servei de l’Assistència Jurídica Gratuïta.

justicia gratuita

justicia gratuita