Junta de govern

DEGÀ Julio J. Naveira Manteiga
VICEDEGANA Judith Silveira Bailach
Diputat 2n Jaume Rovira Rojas
Diputat 3r Joan Anguita Ortega
Diputat 4t M. Dolors Fernández Sáinz de la Maza
Diputat 5è Montserrat Bonamusa Estrada
Bibliotecari  Alberto Carrillo García
Tresorer Antoni Acosta Oliveras
Secretària Maria Pastor Santana
President GAJ David Querol Sánchez

Grup d’Advocats joves

President David Querol Sánchez
Sots president Xavier Catarineu Hernández
Secretària Miriam Sanroque Comas
Tresorer Alberto Carrillo Garcia
 Vocal Albert Estrada Pérez
 Vocal Cristina Lianes Martínez
 Vocal Marc Relaño Andrés
 Vocal Mireia Sánchez Sugrañes

Comissió de torn d’ofici

President Joan Anguita Ortega
Sotspresidenta Anna Mª Vidal Cardona
Secretària Emma Roig i Bertran
Vocal 1 Marta Roca Codina
Vocal 2 Valentí Sánchez García
Vocal 3 Pilar Gil Aleixandre
Vocal 4 Joan Anguita Ortega
Vocal 5 Miquel A. Pigem de las Heras
Vocal 6 Laura Sánchez Cortés  
Vocal 7 Blanca Ruiz-Zorrilla Cruzate

Comissió de mediació

Presidenta Montserrat Bonamusa Estrada
Secretari Ramon A. Sánchez Fernández
Vocal 1 Anna Mª Vidal Cardona
Vocal 2
Roser Luis Roca
Vocal 3
Pilar Gil Aleixandre
 

Comissió de deontologia

President Judith Silveira Bailach
Secretari Jaume Rovira Rojas
Vocal 1 Joan Auladell Fontseca
Vocal 2 Jordi Puigvert Terra
Vocal 3 Montse Prades Olea
Vocal 4 Josep Sans March
 Vocal 5  Joan Nuñez de Arenas
 Vocal 6  Rosa M. Sánchez Perez
 Vocal 7  Susana Romero Soriano
Vocal 8 Xavier Morte Enriquez

Comissió de regulació d’honoraris

President
Antoni Acosta Oliveras
Secretària Mª Dolors Fernández Sáinz de la Maza
Vocal 1 Manuel Fernández Trenas
Vocal 2
Núria Fàbregas Pérez
Vocal 3 Manel Vela Corrales

Comissió de biblioteca i noves tecnologies

President Alberto Carrillo García
Secretària Esther Santamaria Clarà
Vocal 1
Ramon A. Sánchez Fernández
Vocal 2 Miquel A. Pigem de las Heras
Vocal 3 Eduard Bellera Vila
Vocal 4 Manuel Vela Corrales
Vocal 5 Pere Sirés García
Vocal 6  

Comissió de formació

President Jordi Puigvert Terra
Secretària
Vocal 1
Mª Dolors Fernández Sáinz de la Maza
Vocal 2 Eudald Castillo Ramoneda
Vocal 3 Blanca Ruiz-Zorrilla Cruzate
Vocal 4 Nora R. Suita Perez
Vocal 5 Elena Villa Boix
Vocal 6 Anna M. Vidal Cardona
 Vocal 7  Míriam Sanroque Comas
 

Comissió d’atenció al col·legiat

President Mª Dolors Fernández Sáinz de la Maza
Secretària Esther Santamaria Clarà
Vocal 1
Jordi Fàbregas Casas
Vocal 2 Josep Masó Aliberas
Vocal 3 Anna Villarreal Pascual
Vocal 4 Haisam Issa Contreras
Vocal 5
Antoni Acosta Oliveras

Comissió de comunicació

President Manuel Fernández Trenas
Vocal 1
Julio J. Naveira Manteiga
Vocal 2 Manuel Vela Corrales
Vocal 3 Alberto Carrillo García
 

Comissió de relacions institucionals

President Julio J. Naveira Manteiga
Secretària
Maria Pastor Santana
Vocal 1
M. Dolors Fernández Sáinz de la Maza
Vocal 2
Montse Bonamusa Estrada
Vocal 3
Joan Núñez de Arenas Negrete
Vocal 4
David Querol Sánchez

Comissió de normativa

Presidenta María Pastor Santana
Secretària Montse Parera Garcia
Vocal 1 Anna Villarreal Pascual
Vocal 2 Haisam Issa Contreras
   
   

Comissió de Dret internacional i Estrangería

Presidenta D.I. Anna M. Vidal Cardona
President Estr. David Querol Sánchez
   
   
   
   

Comissió de Dret dels animals

Presidenta M. Teresa de Gea Fernández