El Col.legi d’Advocats de Mataró, en data 17/02/2016 ha signat l’adhesió al Conveni de Col.laboració entre l’Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Energia y Turismo (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa) y el Consejo General de la Abogacia Española per a l’establiment de  Punts de Atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats en la Red de Creación de Empresas (CIRCE), per tal que tots els col.legiats del nostre col.legi que ho desitgin i compleixin amb els requisits establerts puguin constituir-se com a Punt d’Atenció a l’Emprenedor , integrat al CIRCE.

Per tal de poder-vos donar d’alta, podeu accedir a través del web: http://portal.circe.es seguint les instruccions per ser un PAE privat.