Benvolgut companys, benvolgudes companyes,

Per acord de Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 03.07.20 , es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA pel proper dia 21 de juliol a les 11 h, en única convocatòria, a la sala d’actes del Col.legi, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’any 2019.
3. Memòria de l’any 2019.
4. Torn obert de paraules.

Maria Pastor Santana
Degana

Mataró, 6 de juliol de 2020