El Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici és una diada promoguda pel Consejo General de la Abogacía Española que va reconèixer el servei públic de Justícia Gratuïta que presten els Col·legis d’Advocats i de forma voluntària més de 45.300 advocats, 24 hores al dia, 365 dies l’any. Oficialment se celebra el 12 de juliol, data en què va entrar en vigor la Llei 1/1996 de Justícia Gratuïta.

El Col·legi d’Advocats de Mataró organitza una jornada reinvindicativa del servei davant la ciutadania, exigint l’accés a una Justícia digna, gratuïta i igualitària per tots, amb especial rellevància als mes desfavorits. Aquesta jornada es dedica als advocats d’ofici per la seva dedicació, il·lusió, esforç i professionalitat, destacant la important labor social que porten a terme.

La Junta de Govern pretén que sigui una Jornada de portes obertes a la ciutadania, on els ciutadans podran saber quins són els seus drets i obligacions davant la justícia gratuïta i de com es garanteix l’accés de totes les persones a la justícia en condicions d’igualtat. S’establiran uns punts d’informació a la planta baixa de l’edifici dels jutjats on s’informarà dels serveis concrets del Col·legi d’Advocats de Mataró relacionats amb la justícia gratuïta, com poden ser el torn d’ofici, el servei d’orientació jurídica i el servei de mediació.

ACTIVITATS DEL DIA DE LA JUSTÍCIA GRATUÏTA

A les 09:30h. Inauguració de la Jornada de Portes Obertes.

Durant tota la jornada:

PUNTS INFORMATIUS sobre

  • L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
  • El SOJ i el Torn d’Ofici
  • El SOM i la Mediació
  • Concurs per a redacció d’un eslògan relacionat amb la temàtica de Justícia Gratuïta, retribuït amb un premi de 100,00 euros. Us recordem que l’eslògan guanyador de l’any passat va ser: D’OFICI? SÍ, presentat per la companya Sílvia Julià.
  • Vermut per tots els advocats del Torn d’Ofici assistents a les 12 hores i acte de reconeixement i entrega de diploma a un/a lletrat/da que hagi destacat per la seva tasca en el Torn d’Ofici.
  • Lectura del Manifest a les 12 h. al vestíbul dels Jutjats.