Per accedir-hi cal utilitzar la targeta ACA

Us recordem que disposem d’una eina de treball: LexCat ofereix en català la legislació estatal més rellevant permanentment actualitzada per tal de facilitar la tasca als professionals jurídics que volen utilitzar el català en el seu exercici diari. La legislació es classifica segons la branca del dret a la qual pertany:dret administratiu, dret civil, dret mercantil, dret constitucional, dret penal, etc.

Per accedir-hi feu clic sobre l’enllaç següent:

Us facilitem una sèrie d’eines lingüístiques que esperem us puguin ser d’interès:

Acord del TSJC en favor de l’ús del català en l’administració de justícia

La Sala de Govern del TSJC de 26 de gener de 2010 va dictar un acord en favor de l’ús del català en l’administració de justícia. En destaquem que, en la seva part dispositiva, acorda, entre d’altres pronunciaments: “Recordar a la sección de la Audiencia Provincial de Barcelona la necesidad y obligación que le compete en orden a garantizar la efectividad del derecho de opción lingüística ejercitado por la defensa del acusado, a cuyo fin habrá de acordar las medidas necesarias para garantizar su derecho a recibir toda la documentación y resoluciones producidas en lengua catalana, sin que ello suponga dilación alguna del proceso”

Descarregar document de l’acord