Malgrat que Mataró és una localitat on relativament sempre, especialment el segle passat, hi ha hagut molts professionals del Dret, cal reconèixer que aquests van tardar força a organitzar-se fins a aconseguir fundar un col·legi que els aglutinés: potser, el natural individualisme, que moltes vegades ha caracteritzat els mataronins, va frenar l’esperit corporatiu necessari per a constituir el col·legi, fins que això va ser entès com una cosa imprescindible per tothom.

Així va néixer, el 6 de maig de 1867, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, segons consta a l’arxiu del Col·legi. L’advocat més antic dels que exercien, Josep Boter i Llauder, a instància d’altres lletrats, va convocar els que tenien residència estable a la ciutat de Mataró perquè compareguessin el dia 9 d’aquell mes, a l’objecte d’establir el Col·legi.Conseqüentment, van reunir-se el referit dia 9 de maig, presidits pel Jutge de Primera Instància del partit Judicial, vint-i-tres lletrats mataronins que van acordar la fundació del Col·legi d’Advocats de Mataró, amb aquest senzill tràmit i el de participar-ho al Regent de l’Audiència.També va elegir-se la Junta de l’associació professional: foren designats per unanimitat: degà, Josep Boter i Llauder; diputat tresorer, Antoni Viada i Ramon; i secretari-comptador, Joan Cabañes i Rabasa. Va acordar-se, també, atendre el torn de defensor d’ofici i sufragar les despeses mitjançant els ingressos provinents d’una quota anyal i dels drets d’entrada al col·legi.

Llista de Degans des de la fundació del Col·legi:

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Josep Boter i Llauder

Josep Boter i Llauder

(1867-1875)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Antoni Viada i Ramon

Antoni Viada i Ramon

(1875-1891)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Josep Gualba i Fontanils

Josep Gualba i Fontanils

(1891-1896)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Clorind Boter i Isern

Clorind Boter i Isern

(1896-1902)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Terenci Thos i Codina

Terenci Thos i Codina

(1902-1903)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Francesc de P Renter i Tura

Francesc de P. Renter i Tura

(1903-1931)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Manuel Julià i Serrat

Manuel Julià i Serrat

(1931-1940)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Nicasio Sánchez de Boado i Borràs

Nicasio Sánchez de Boado i Borrás

(1940-1946)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Ildefons Renter i Gallifà

Ildefons Renter i Gallifa

(1946-1951)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Lluís Julià i de Caralt

Lluís Julià i de Caralt

(1951-1971)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Pere Terés i Quiles

Pere Terés i Quiles

(1972-1976)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Joaquim Mª Bartra i Soler

Joaquim Mª Bartra i Soler

(1977-1991)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Salvador Soler i Vicens

Salvador Soler i Vicens

(1992-1996)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Jordi Puigderrajols i Coll

Jordi Puigderrajols i Coll

(1997-2007)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Josep Masí i Aliberas

Josep Masó Aliberas

(2007-2011)

Icamat Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Julio J Naveira Manteiga

Julio J. Naveira Manteiga

Degà actual

(2012 – )