Junta de Govern

Degana Maria Pastor Santana
Vicedegana Judith Silveira Bailach
Diputat 2n Jaume Rovira Rojas
Diputat 3r Joan Anguita Ortega
Diputada 4a Marta Julià Coll
Diputada 5a Marta Roca Codina
Bibliotecari Alberto Carrillo García
Tresorera Elisenda Ferrer Torrent
Secretària Susana Romero Soriano
President GAJ Albert Estrada Pérez

Grup d’Advocats Joves

President Albert Estrada Pérez
Sots president Antoni Franquet Rengel
Secretària Miriam Sanroque Comas
Tresorera Cristina Lianes Martínez
Vocal 1 Diana Duch Ramos
Vocal 2 Alba Navarro Rubio
Vocal 3 Míriam Pardo Arribas
Vocal 4 Mireia Sánchez Sugrañes

Comissió de Torn d’ofici

President Joan Anguita Ortega
Sotspresidenta M. Pilar Gil Aleixandre
Secretària Laura Sánchez Cortés
Vocal 1 Emma Roig Bertran
Vocal 2 Valentí Sánchez García
Vocal 3 Joan Serra Abellán
Vocal 4 David Querol Sánchez
Vocal 5 Esther Santamaria Clarà
Vocal 6 Blanca Ruiz-Zorrilla Cruzate  
Vocal 7 Antonio Pretel Romero

Comissió de Mediació

Presidenta Marta Julià Coll
Vicepresident Ramon A. Sánchez Fernández
Secretària
Vocal 1
Noemí Corto Camacho
M. Pilar Gil Aleixandre
Vocal 2
Anna M. Vidal Cardona
Vocal 3
Roser Luis Roca
Vocal 4 Purificación Sánchez Rodríguez

Comissió de Deontologia

President Jaume Rovira Rojas
Secretari Joan Nuñez de Arenas
Vocal 1 Joan Auladell Fontseca
Vocal 2 Xavier Morte Enriquez
Vocal 3 Montse Prades Oleas
Vocal 4 Josep Sans March
 Vocal 5 Rosa M. Sánchez Perez
 Vocal 6 Mireia Sánchez Sugrañes
 Vocal 7 Patrocinio Álvez Villafaina
 Vocal 8 Gemma Suñé Gamell

Comissió de Regulació d’honoraris

Presidenta
Elisenda Ferrer Torrent
Secretària Mª Dolors Fernández Sáinz de la Maza
Vocal 1 Manuel Fernández Trenas
Vocal 2
Núria Fàbregas Pérez
Vocal 3 Manel Vela Corrales
Vocal 4 Antoni Acosta Oliveras

Comissió de Biblioteca i Noves tecnologies

President Alberto Carrillo García
Secretària Esther Santamaria Clarà
Vocal 1
Ramon A. Sánchez Fernández
Vocal 2 Eduard Bellera Vila
Vocal 3 Diana Duch Ramos
Vocal 4 Pere Sirés García

Comissió de Formació

Presidenta
Vocal 1
Vocal 2
Blanca Ruiz-Zorrilla Cruzate
Vocal 3 Montse Bonamusa Estrada
Vocal 4 Eudald Castillo Ramoneda
Vocal 5 Núria Fábregas Pérez
Vocal 6 David Querol Sánchez
Vocal 7 Anna M. Vidal Cardona
Vocal 8 Elena Villa Boix
 

Comissió d’Atenció al col·legiat

President Mª Dolors Fernández Sáinz de la Maza
Secretària Esther Santamaria Clarà
Vocal
Jordi Fàbregas Casas
 
 
 
 

Comissió de Comunicació

President Joan Anguita Ortega
Vocal 1
Julio J. Naveira Manteiga
Vocal 2 Pere Sirés García
Vocal 3 Maria Pastor Santana
Vocal 4 Alberto Carrillo García

Comissió de Relacions institucionals

President Julio J. Naveira Manteiga
Secretària
Maria Pastor Santana
Vocal 1
M. Dolors Fernández Sáinz de la Maza
Vocal 2
Montse Bonamusa Estrada
Vocal 3
Joan Núñez de Arenas Negrete
Vocal 4
David Querol Sánchez

Comissió de Llengua

Presidenta  Marta Roca Codina
Vicepresident  Joan Nuñez de Arenas Negrete
Secretària  Blanca Ruiz-Zorrilla Cruzate
Vocal  Sílvia Julià Lleonart

Comissió de Dret internacional i Estrangería

Presidenta D.I. Anna M. Vidal Cardona
President Estr. David Querol Sánchez
Vocal 1  Elisabeth Pineda Sipi
Vocal 2  Marta Escanciano Riaño
Vocal 3  Ida Quintian Pacheco

Comissió de Dret dels animals

Presidenta M. Teresa de Gea Fernández
   

Comissió de Normativa

Presidenta Maria Pastor Santana
 

Comissió de Drets Humans

President David Querol Sánchez
Vocal 1 Anna Roure Malagelada
Vocal 2 Marc Relaño Andrés
Vocal 3 Joan Nuñez de Arenas Negrete
   
   

Comissió de VIGE   I IGUALTAT

Presidenta Judith Silveira Bailach
Vocal 1 Susana Rodríguez Puente
Vocal 2 Jordi Puigvert Terra
Vocal 3 Jennifer Álvarez Ruiz
Vocal 4 Diana Duch Ramos
Vocal 5 Esther de Haro Albalà
Vocal 6 Aránzazu Navarro Zorita

Comissió de Treball dels Estatuts

Presidenta Susanna Romero Soriano
Vocal 1 Joan Auladell Fontseca
Vocal 2 Montserrat Bonamusa Estrada
Vocal 3 Marta Roca Codina
Vocal 4 Noemí Corto Camacho
Vocal 5 Ramon A. Sánchez Fernández
Vocal 6 Diana Duch Ramos
Vocal 7 Laura Sánchez Cortés
Vocal 8 Julio J. Naveira Manteiga  
Vocal 9 Jaume Rovira Rojas
Vocal 10 Elisenda Ferrer Torrent