Us informem que en relació a les eleccions del GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE del nostre col·legi, convocades pel proper dia 20 de desembre, s’han presentat les següents candidatures:
President: ALBERT ESTRADA PÉREZ
Vicepresident: ANTONI FRANQUET REGEL
Secretària: MÍRIAM ELISABET SANROQUE COMAS
Tresorera: CRISTINA LIANES MARTÍNEZ
Vocals:
MIREIA SÁNCHEZ SUGRAÑEZ
ALBA NAVARRO RUBIO
DIANA DUCH RAMOS
MÍRIAM PARDO ARRIBAS
NOEMI CORTO CAMACHOAtès que s’ha presentat una única candidatura per als càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer, queden elegits per aclamació els companys ALBERT ESTRADA, ANTONI FRANQUET, MIRIAM SANROQUE, i CRISTINA LIANES respectivament.Pel que fa als càrrecs de Vocals atès que s’han presentat 5 candidats per 4 càrrecs, aquests concorreran en eleccions. Per tant, es constituirà la Mesa Electoral perquè puguin votar tots els advocats joves de Mataró el dia 20 de desembre de 9.30 h fins a les 13.30 h.
Signat,
MÍRIAM SANROQUE
Secretària