Apreciat/da company/a,

El dia 9 de maig de 2017 farà 150 anys que un grup de companys de la nostra ciutat varen apostar per la creació d’un col·legi propi per a una millor organització de la nostra professió, en benefici tant de la societat com dels propis advocats.

Durant tot aquest temps han estat molts els companys que han pertangut al nostre Col·legi i que han col·laborat perquè ambdós objectius esdevinguin una realitat, passant dels 23 inicials als 686 actuals. En aquest sentit han estat varis els reconeixements obtinguts, entre els quals destaca la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat atorgada per l’Ajuntament de Mataró a l’any 1992.

Quan a l’any 2012 vaig tenir l’honor de ser escollit degà d’aquest Il·lustre Col·legi, dos foren els objectius que des de la Junta de Govern varem marcar-nos, per un costat, incrementar i fomentar la participació del col·legiat en el col·legi i del col·legi en la societat i, per l’altra, que aquesta participació fos visible.

Perquè el col·legi funcioni i sigui eficaç, cal la implicació de tots nosaltres en la  seva activitat diària. Essent essencial aquesta participació, des de la Junta obrim les portes de totes les comissions,  tant les existents com les de nova creació, a tots els col·legiats que tingueu  interès en participar-hi. Amb aquesta finalitat, el mes de maig de 2016 es va acordar  una reestructuració de les comissions col·legials, la qual s’anirà desenvolupant al llarg del present 2017.

Tanmateix, també és necessària l’existència tant de personal, instal·lacions i d’altres mitjans, com d’una normativa adequada al temps actual,  essent aquest el motiu pel qual al llarg d’aquest 2017,  vint anys després d’haver-nos instal·lat a les actuals dependències,  procedirem a realitzar tant les obres necessàries de remodelació com la modificació d’estatuts i reglaments col·legials.

El Col·legi s’ha d’implicar cada vegada més amb la societat, entenent per societat tant la ciutadania com les diferents institucions públiques i privades amb les quals ens relacionem. Per això, al llarg d’aquest any realitzarem diferents activitats, entre les quals destaca, per la seva implicació general amb la ciutadania, la continuïtat en la signatura de convenis de col·laboració amb tots els Ajuntaments del nostre partit judicial que ens permeti interactuar en tots els municipis, adquirint un paper fonamental el delegat col·legial a cada Ajuntament.

Des de la Junta de Govern, s’estan organitzant diverses activitats per a celebrar el nostre 150è aniversari. Una d’elles ha estat la creació d’un logo especial per aquest esdeveniment en el qual a més de figurar l’any de fundació i l’actual s’ha integrat com a element essencial el que motivà la creació del col·legi i la seva continuïtat que no és altre que la d’estar AL TEU COSTAT, és a dir, al costat de tots els col·legiats, de totes les institucions públiques i privades que ens envolten i, fonamentalment, de la ciutadania.

Restem a la teva disposició per a qualsevol qüestió en què puguem ajudar-te i et convidem a participar activament en totes les activitats col·legials, ja siguin les pròpies del dia a dia o les que es facin per  commemorar el 150è aniversari.

Rep una cordial salutació,

Julio J. Naveira Manteiga

Degà

_20160614_110318[16]