Tots aquells llicenciats o estudiants de dret que vulguin inscriure’s a la Borsa de Treball del Col·legi, hauran d’enviar el seu Currículum Vitae per correu (C/Méndez Núñez s/n, 08302-Mataró) o bé per correu electrònic a secretaria@icamat.org acompanyat del següent imprès cumplimentat:

 Descarregar document