Que és un certificat digital d’advocat

Que és un certificat digital d’advocat

El Col.legi d’Advocats de Mataró, ofereix a tots els seus col.legiats el certificat digital lliurat per l’Autoritat de Certificació de l’Advocacia (ACA), inclòs en el xip del nou carnet col.legial.

Aquest certificat permet identificar-se com a advocat a Internet i comunicar-se de forma remota , segura i atenticada amb el col.legi professional, altres lletrats o clients i diferents organismes de l’Administració Pública nacional, autonòmica o local.

Amb el Certificat digital ACA , el lletrat pot:

 • Signar correus electrònics dirigits a companys, clients, l’Administració o altres destinataris, la qual cosa garanteix la condició d’advocat i la integritat del missatge.
 • Signar documents en format Office (Word, Excel, PPT…) i PDF, avalant la identitat i integritat o no manipulació dels documents enviats.
 • Realitzar tràmits administratius (veure serveis de l’Administració Pública com AEAT, Catastre i altres   www.redabogacia.org) i accedir als següents serveis telemàtics de l’advocacia:

Serveis gratuïts:

  • Cens general de lletrats: directori de dades de contacte professionals de qualsevol lletrat que exerceixi en territori nacional.
  • Comunicacions d’intervenció professional: possibilita la tramitació de les notificacions necessàries per a exercir en un altre col.legi via telemàtica. Es comunica tant al col.legi d’origen, com al C.G.A.E així com al col.legi de destí.
  • Buromail: permet enviar correu electrònic segur amb certificació d’enviament i de recepció per part del destinatari.
  • Passis a presons: permet generar autoritzacions electròniques signades per anar a visitar presos amb cita prèvai o per motius d’urgència a qualsevol presó del territori espanyol.
  • Campus virtual: plataforma d’e-learning que ofereix continguts formatius amb la possibilitat de realització del test d’avaluació lliurat pel col.legi de residència i el C.G.A.E. Ofereix un curs gratuït de formació en noves tecnologies i més recentment un curs de pagament sobre el nou Reglament de la LOPD.
  • Lexnet: Accés al servei ofert pel Ministeri de Justícia per a la presentació d’escrits als jutjats en procediments en els que no faci falta la intervenció del procuradors, sense necessitat de personar-se i de forma segura. La seva completa implantació està a l’espera de que s’habiliti a tota Espanya la infraestructura judicial necessària per a poder tramitar els escrits enviats telemàticament.
  • Iuris et Legis: ofereix accés gratuït a la base de dades d’editorials jurídiques per a consultar codis o jurisprudència. Per accés a Jurisprudència, es requereix subscripció (amb descompte sobre el pvp de mercat).

Serveis de pagament:

  • RedAbogacia libros: es una llibreria virtual desenvolupada en col.laboració amb Tirant Lo Blanch i especialitzada en títols jurídics, socials i humanitats dissenyada per a oferir a l’advocat el millor servei i ports gratuïts a domicili.
  • Redabogacia Backup: es un servei dissenyat per a salvaguardar la informació més important del seu despatx en un lloc segur, de forma automàtica i garantida a través d’internet. El servei es configura de forma remota, prèvia cita el dia que més li convingui, per un agent especialitzat que l’assessora durant el procés de configuració.
  • Oficina Postal Virtual: proporciona accés als serveis de correus online, a través del qual es poden enviar cartes o mailings, Telegrames, Burofaxos i molts d’altres.

Certificat de Persona Jurídica

El Col.legi ofereix a totes les Societats Professionals registrades a la nostra corporació el Certificat Digital estès per l’Autoritat de Certificació de l’Advocacia (ACA), un sistema a través del qual es possible garantir la identitat i autoria de la mateixa.

La validesa del Certificat Digital ACA tant per a col.legiats com per a Societats professionals és de tres anys.

Per què és important disposar del certificat digital

El certificat digital permet al seu titular:

 • Identificar-se eficaçment en línia.
 • Signar documents amb validesa legal mitjançant Internet.
 • Assegurar que la identitat no és suplantada.
 • Protegir la informació enviada.
 • Garantir la integritat de la comunicació entre ambdues parts.

L’ús del certificat digital garanteix:

 • La identificació de l’emissor. Solament pot haver-lo enviat la persona que ho signa.
 • La integritat de la transacció. S’ha rebut tota la informació i no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
 • La irrefutabilitat dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica te el mateix valor legal que la signatura gràfica, amb la qual cosa els compromisos no poden ser rebutjats.
 • La confidencialitat de la tramesa. Una comunicació xifrada solament pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.

Com s’obté el certificat digital d’advocat

 • Per a obtenir el seu certificat digital, n’hi ha prou amb ser col.legiat i sol·licitar-lo de forma presencial al col.legi d’advocats, que com a Autoritat de Registre de l’Advocacia té poder per a emetre, revocar i suspendre els certificats digitals de tots els seus col.legiats residents.
 • El procés de generació del certificat te una durada aproximada de 15 minuts. Es necessari:
  • Presentar l’original i fotocòpia del DNI en vigor
  • Indicar el nom complet (tal i com apareix en el DNI)
  • Indicar una adreça de correu electrònica (preferiblement la del Col.legi)
  • Entregar una fotografia tamany carnet (format JPG ; tamany 17,21 mm)

Requisits a tenir en compte

Per a fer ús del certificat digital ACA es necessari disposar del nou carnet col.legial i haver instal.lat el CD que es facilita amb el kit , en el moment de fer el nou carnet. (cost kit: 22 €).

L’ordinador en el qual s’instal.li el kit ACA, ha d’estar equipat amb els requisits mínims següents:

 • Processador Pentium 75 Mhz, o superior
 • Sistema Operatiu Windows 2000 o superior
 • Espai mínim en disc 20 Mbytes
 • Internet Explorer 5.5, Netscape 6.0
 • Puerto USB disponible.

Per a consultes tècniques relacionades amb l’ús de certificat ACA o serveis de Redabogacia

Servei d’atenció al client de Redabogacia: 902.41.11.41

Per a rebre novetats relacionades amb la signatura electrònica i els serveis de Redabogacia, podeu subscriure-us al butlletí Redabogacia Online a www.redabogacia.org, polsant el botó Boletín Electrónico.

.