El passat divendres dia 22 de gener  va tenir lloc l’Assemblea Extraordinària per la presa de possessió dels nous membres de la Junta de Govern del nostre Col.legi. Oberta la sessió pel  Sr.Degà es donà compte que en l’ Assemblea General Ordinària celebrada el passat dia 11/12/2015 van resultar proclamats electes sense necessitat de concórrer a elecció el Sr. JULIO J. NAVEIRA MANTEIGA per al càrrec de degà, el Sr. ANTONI ACOSTA OLIVERAS per al càrrec de Tresorer, la Sra. MARIA PASTOR SANTANA  per al càrrec de Secretària, el Sr. JORDI PUIGVERT TERRA per al càrrec de Diputat quart, la Sra. MONTSERRAT BONAMUSA  ESTRADA per al càrrec de Diputada cinquena i el Sr. JOAQUIM BARTRA COROMINAS per al càrrec de Bibliotecari-comptador, els quals varen passar seguidament a prendre possessió dels seus respectius càrrecs per un període estatutari de quatre anys, que finalitzarà el dia 31 de desembre de l’any 2019, llevat del càrrec de Bibliotecari que, havent concorregut en elecció per restar vacant el càrrec, finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

La Junta de Govern queda , per tant, constituïda de la següent manera:

DEGÀ: Julio J. Naveira Manteiga

DIPUTAT PRIMER (VICEDEGÀ): Manuel Fernández Trenas

DIPUTAT SEGON: Joan Serra Abellan

DIPUTADA TERCERA: Mª Dolores Fernández Sáinz de la Maza

DIPUTAT QUART: Jordi Puigvert Terra

DIPUTADA CINQUENA: Montserrat Bonamusa Estrada

BIBLIOTECARI-COMPTADOR: Joaquim Bartra Corominas

TRESORER: Antoni Acosta Oliveras

SECRETÀRIA: Maria Pastor Santana

PRESIDENTA GAJ: Judith Silveira Bailach

Acabada l’Assemblea es va fer un reconeixement al membre sortint,  Sr. JOAN ANGUITA ORTEGA, com a Bibliotecari i President  de la Comissió de Noves Tecnologies  al  qual  la Junta va agrair públicament la seva capacitat de servei i l’excel·lència del seu treball desinteressat per a tots els col.legiats i per a la institució de l’ICAMAT que representa.

Icamat Col·Legi Advocats Mataró Foto Nova Junta Original 2016