partir del proper 8 de juny del corrent les execucions dineràries que s’hagin de presentar en els Jutjats del Social de Mataró ( a l’igual que els de Terrassa, Granollers, Sabadell i Manresa) seran competència dels Jutjats socials especialitzats en execucions números 5, 23 i 30 de Barcelona.

Com ja sabeu:

1) La presentació de demandes executives o d’escrits en forma presencial només és aplicable als particulars sense representació professional.

2) La presentació de demandes de títols executius judicials s’ha de fer a través del mòdul RED al Jutjat Social declaratiu.

3) La presentació de demandes de títols executius no judicials per professionals s’ha de fer mitjançant el mòdul de presentació telemàtica de demandes (mòdul TTA) de l’extranet del professional directament a la unitat de destí “Secció Social Executòries del Servei Comú de Registre de Barcelona”. No caldrà aportar còpies en paper per a les parts.

Així mateix, us adjuntem les comunicacions rebudes de la Magistrada Degana dels Jutjats de Barcelona, Sra. Mercè Caso, de dates 1 i 5 de juny informant d’aquesta qüestió així com el document elaborat pel seu departament sobre “preguntes freqüents” en relació al seu funcionament  (comunicat Jutgessa Degana) (preguntes freqüents)