La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia ha creat els Premis ADR Justícia. En els darrers mesos, el Departament ha impulsat la consolidació i la difusió de la mediació i dels ADR (Alternative Dispute Resolution o Resolució Alternativa de Conflictes) a Catalunya, sinergia que ha donat com a fruit un model de bones pràctiques destacat en l’àmbit europeu.

Aquests premis s’emmarquen en aquesta línia empresa pel Departament, i ho fan amb l’objectiu de promoure, reconèixer i divulgar l’originalitat, la innovació, l’avenç teòric i l’aplicabilitat de les millors recerques teòriques i les millors experiències pràctiques dutes a terme des de les administracions locals o bé per professionals i empreses privades, així com les millors publicacions i les millors accions de comunicació i difusió en aquest àmbit.

Els Premis ADR Justícia 2019 s’atorgaran a les millors experiències i treballs de camp impulsades per institucions i organismes públics o privats en l’àmbit de la mediació i d’altres formes de resolució de conflictes, dividits en quatre categories:

Categoria A: un premi a la millor tesi doctoral inèdita i un premi al millor treball de recerca o projecte de final de grau o de màster que versin sobre qualsevol aspecte relacionat amb la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR), presentats i qualificats en qualsevol universitat catalana o a qualsevol dels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic que imparteixin formació homologada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Categoria B: un premi a la millor pràctica en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR) impulsada per l’administració local de Catalunya o altres ens públics i un premi a la millor pràctica en mediació i altres ADR impulsada per entitats, professionals i empreses privades amb seu social o delegació a Catalunya.

Categoria C: un premi a la millor monografia, capítol de llibre o article doctrinal en una publicació acadèmica sobre mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR).

Categoria D: un premi a la millor acció de comunicació o difusió de la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR).

En el cas de les categories C i D, les candidatures seran proposades, indistintament, pel Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, pel mateix Centre o pels membres del Jurat.

Per a més informació, consulta aquests enllaç PREMIS ADR