Com et varem informar en el seu moment, per part de l’Agència Tributària es va demanar al CGPJ que se’ls  fes arribar informació tributària dels advocats respecte els procediments judicials en què haguéssin  intervingut i aquell va acceptar. 

Per part del CGAE , a l’igual que el nostre Col.legi i la resta, es va interposar recurs contenciós administratiu en contra d el’acord de la Comissió Permanent del CGPJ. 

En data 19 de novembre de 2018, ha estat notificada al CGAE la Sentència 1611/2018 de 13 de novembre, la qual estima la nostra demanda. Sentència que us adjuntem amb la present (veure sentència)