La companya Ros Benedí ens ha facilitat la sentència estimatoria emesa per l’A.P. de Barcelona, sec. 19, que reconeix la nul.litat dels contractes de compravenda d’obligacions subordinades i de les ordres de compra dels Fons d’inversió denominats CX Propietat FII, condemnant a Catalunya Banc S.A. a procedir a la restitució íntegra del preu abonat per la contractació d’aquests productes financers més els interessos legals meritats des de la data de subscripció de les ordres de compra.

Tanmateix condemna a l’entitat al pagament de totes les costes processals.

Consulta la sentència